Hiệu suất
4.2/5
HÀI LÒNG55 đánh giá
  • ≤3h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 94.5%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • -
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm tra viên QA/QC (1)
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})